VALIKKO

Polarteknik antoi Oivalluksen tehtäväksi brändin kirkastamisen

Tavoitemielikuvan määrittely

Brändin kirkastusprosessi aloitettiin Polarteknikillä loppuvuonna 2021. Päätökseen johti pitkäaikainen pohdinta siitä, miten toteuttaa strategiaa paremmin kuin jättiluokan kansainväliset kilpailijat.

Työ toteutettiin Oivalluksen toimesta juurevasti. Ensin tutkittiin ja analysoitiin liiketoimintasuunnitelmaa ja strategiaa sekä käytiin workshop-keskusteluja. Samalla pohdittiin yhdessä, kuinka voimme määrittää kilpailijoista erottuvan tavoitemielikuvan, ja etsittiin erilaisia näkökulmia luovaa ajattelua hyödyntäen. Tavoitteena oli löytää Polarteknikin ainutlaatuisuustekijät.

 

Syntyi ydinoivallus

Product, price, place tai promotion ei herättänyt kaikkein intohimoisinta keskustelua – purpose sen sijaan herätti. Keskityimme siihen, miksi yritys on olemassa, mikä on sen syvin merkitys ja mitä se edustaa. Oivalsimme yhdessä, minkä puolesta Polarteknik haluaa tehdä työtä ja mistä se on ylpeä. Polarteknik edistää yhdessä asiakkaidensa kanssa siirtymää vihreään liikenteeseen tekemällä raidematkustuksesta maailman mukavimman matkustusmuodon. Tämä työ pohjautuu yrityksen laajaan ymmärrykseen, syvään asiantuntemukseen ja pitkään sitoutumiseen.

 

Markkinoinnin tiekartta

Uusi ydinoivallus nousi merkityksellisenä asiana myös liiketoimintastrategian keskiöön, ja tämä tarkoitti tiekartalla myös uudentyyppistä kommunikointia niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Oivallus varmisti fasilitaattorin roolissa sen, että kaikki työryhmän jäsenet olivat samalla kartalla ja kaikilla oli yhteinen käsitys siitä, mihin olimme menossa, miksi, millä keinoin ja missä ajassa.

 

Polarteknik-käsikirja

Sekä digitaaliseen että perinteiseen paperimuotoon luotu kirja perustui yhteiseen tiekarttaan, ja sen tärkeimmäksi tehtäväksi määriteltiin henkilöstön tukeminen brändin edustamien arvojen ja toimintatapojen sisäistämisessä ja käytännön toteuttamisessa. Lisäksi visualisoitiin yhdellä silmäyksellä oivallettava arvolupaustaulu ja uudistettiin verkkosivut.

Työn suurin merkitys oli se, että Polarteknikin arvopohjaksi nousi vastuullisuus, joka sitouttaa koko henkilöstön yhteiseen päämäärään.

 

 

WWW-SIVUT

Aiheeseen liittyviä
toteutuksia

Arkisto

Pimatic-brändin uudet tuulet

Kävimme vuosien 2018 – 2020 aikana tuottamamme arkkitehtuurin pohjalta uudistukseen tähtääviä ja tulevaisuuteen katsovia workshop-keskusteluja asiakkaamme Pimaticin kanssa. […]

Lue lisää