VALIKKO

Pimatic-brändin uudet tuulet

BRÄNDIARKKITEHTUURI

Kävimme vuosien 2018 – 2020 aikana tuottamamme arkkitehtuurin pohjalta uudistukseen tähtääviä ja tulevaisuuteen katsovia workshop-keskusteluja asiakkaamme Pimaticin kanssa. Etsimme keinoja kommunikoida entistä paremmin Pimaticin ainutlaatuisuustekijöistä. Päädyimme aloittamaan projektin, jossa tuottaisimme Pimaticille tiekartan, käsikirjan ja viestintäsuunnitelman.

YDINOIVALLUS

Yhteisten keskustelujen myötä löytyi ydinsanoma: Pimaticin erikoisosaamisen alkaa siitä, missä se muilla loppuu. Pimatic on ennen kaikkea rohkea erikoisosaaja.

MARKKINOINNIN TIEKARTTA

Oivallus varmisti fasilitoijan roolissaan, että kaikki työryhmän jäsenet olivat samalla kartalla ja kaikilla oli yhtenäinen käsitys siitä, mihin olimme menossa, miksi, miten ja missä aikataulussa.

PIMATIC-KÄSIKIRJA

Käsikirjan tärkeimmäksi tehtäväksi määriteltiin henkilöstön tukeminen brändin edustamien arvojen ja toimintatapojen sisäistämisessä ja käytännön toteuttamisessa.

 

Aiheeseen liittyviä
toteutuksia

Arkisto

Pimatic-brändin uudet tuulet

Kävimme vuosien 2018 – 2020 aikana tuottamamme arkkitehtuurin pohjalta uudistukseen tähtääviä ja tulevaisuuteen katsovia workshop-keskusteluja asiakkaamme Pimaticin kanssa. […]

Lue lisää