VALIKKO

Brändiuudistus

Brändi voi vaatia uudistusta monista eri syistä. Nykyinen brändi ei kenties erotu riittävästi massasta, se ei vastaa vastuullisuus vaatimuksiin, ei houkuttele oikeanlaista asiakaskuntaa tai brändi ei vain ole pysynyt mukana ajassa ja liiketoiminnan kehityksessä. Uusi brändi ajattelu on usein tarpeen myös fuusion yhteydessä tai muussa liiketoiminnan taitekohdassa.

Tutustumme ja oivallutamme

Koska brändi liittyy vahvasti koko liiketoiminnan ytimeen, oma tehtävämme on ensin tutustua, kuunnella ja kysyä. Tarjoamme käyttöön tuoreet ja asiantuntevat silmät, joiden avulla voimme yhdessä oivaltaa ja oivalluttaa, ideoida ja innovoida, yksinkertaistaa, tiivistää ja kiteyttää.

Työn laajuus

Brändityön osa-alueet sovitaan tarpeenne mukaan. Lopputulos vastaa ytimekkäästi esimerkiksi kysymyksiin:

  • Keitä me olemme?
  • Mitä teemme, kenelle ja miksi?
  • Mikä meille on tärkeää ja mitä tavoittelemme?
  • Mitkä ovat arvomme ja miten ne näkyvät ulospäin?
  • Mitkä ovat parhaat kilpailuetumme?
  • Missä ja miten kohtaamme asiakkaitamme?
  • Missä ja miten kohtaamme nykyiset ja potentiaaliset työntekijämme?
  • Miltä näytämme ja kuulostamme?

Työkalut

Käytämme brändiuudistuksissa työkaluina muun muassa workshoppeja ja haastatteluita, tiekarttoja ja käsikirjoja, viestintäsuunnitelmia ja muita kirjallisia materiaaleja. Johdamme niiden avulla brändityötä vuorovaikutteisesti mutta ratkaisukeskeisesti, lempeästi mutta suoraviivaisesti ja laajasti mutta aina konkretiaan tähdäten.

Käsikirja puhtaana käteen

Lopputuloksena saat käteesi sovitunlaajuisen ja käytännön työtänne ohjaavan käsikirjan, joka kertoo yrityksenne ja brändinne ydinasiat selkeästi ja konkreettisesti. Käsikirja auttaa pitämään uuden brändinne yhtenäisenä riippumatta siitä, tuotatteko markkinointiviestinnän sisältöjä itse vai kumppanien kautta. Käsikirja toimii myös kätevänä uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalina.

Kirkas polku eteenpäin

Selkeä ja ajatuksella rakennettu brändi helpottaa ja tukee niin markkinointiviestintää ja myyntiä kuin laajemmin koko liiketoimintaakin. Se auttaa myös johdonmukaistamaan asiakasviestintää, parantamaan sisäistä viestintää ja työntekijätyytyväisyyttä sekä helpottamaan uusien työntekijöiden rekrytointia.

Kaipaako oma
brändinne kirkastamista
tai uudistamista?

Kysy rohkeasti lisää!

Aiheeseen liittyviä
toteutuksia

Pimatic-brändin uudet tuulet

Kävimme vuosien 2018 – 2020 aikana tuottamamme arkkitehtuurin pohjalta uudistukseen tähtääviä ja tulevaisuuteen katsovia workshop-keskusteluja asiakkaamme Pimaticin kanssa. […]

Lue lisää