VALIKKO

Dörig-herkuttelujuustojen uudet mahdollisuudet

Herkkujuustola on ottamassa kasvuloikkaa pienjuustolasta valtakunnalliseksi premium-juustotoimijaksi. Saimme tehtäväksi selvittää, ovatko nykyiset brändiin liitetyt mielikuvat liiketoimintatavoitteille este vai mahdollisuus.

Yhteisten workshopien myötä teimme brändiarvon kannalta merkittäviä löydöksiä, joiden pohjalta toteutimme Herkkujuustola-käsikirjan. Käsikirja on tavoitemielikuvan ja arvojen jalkautus sekä oivalluttava opus, joka kokoaa kaiken brändin kannalta merkityksellisen yksien kansien väliin ja mahdollistaa tavoitteiden viemisen käytännön tekoihin. Se kertoo yrityksen tarinan, antaa vastauksia ja ohjaa tavoitteelliseen tekemiseen. Se myös tukee henkilöstöä brändin edustamien arvojen ja toimintatapojen sisäistämisessä ja käytännön toteuttamisessa.

Tavoitemielikuva on yrityksen päätös siitä, millaiseksi se toivoo oman brändinsä muotoutuvan.

Aiheeseen liittyviä
toteutuksia

Arkisto

Pimatic-brändin uudet tuulet

Kävimme vuosien 2018 – 2020 aikana tuottamamme arkkitehtuurin pohjalta uudistukseen tähtääviä ja tulevaisuuteen katsovia workshop-keskusteluja asiakkaamme Pimaticin kanssa. […]

Lue lisää