VALIKKO

Kun haluat erottua,
yksikin oivallus
voi riittää.

 

Kirkas brändi auttaa näkymään
isonkin massan keskeltä. Löydetään
yhdessä teidän ainutlaatuisuutenne
ja tehdään se näkyväksi.

FB IG LI

Mitä brändinne kirkastaminen vaatii?

Brändi on olemassa, ohjasipa sitä tietoisesti tai ei. Brändi on mukana kaikissa asiakaskohtaamisissa. Brändi näkyy, kuuluu ja tuntuu työntekijöille. Brändi tuottaa mielikuvia työnhakijoille. Brändikokemus ulottuu laajasti myös yrityksen koko ekosysteemiin ja eri sidosryhmiin. Siksi brändiä kannattaa johtaa aktiivisesti.

Jokaisen yrityksen lähtötilanne ja tavoitteet ovat erilaiset, joten brändin kirkastaminen tarkoittaa eri asioita eri yrityksille. Brändityön askeliin vaikuttavat myös yrityksen toimiala, markkinatilanne sekä myytävien palvelujen ja tuotteiden yksilölliset piirteet.

Me Oivalluksella palvelemme kaikissa brändimuotoilun tarpeissa – markkinointiviestinnän täsmätuotteista aina laajoihin brändiuudistuksiin asti.

 

LUE LISÄÄ BRÄNDIUUDISTUKSESTA

LUE LISÄÄ TÄSMÄTUOTTEISTA

Mitä
teemme?

Me bränditoimisto Oivalluksella olemme oivaltamisen ja oivalluttamisen ammattilaisia. Kaivamme asiakkaidemme jokapäiväisestä arjesta esiin liiketoiminnan ytimen, kirkastamme uniikit kilpailuvaltit ja muutamme pääviestit kuviksi, sanoiksi, ääneksi ja mielikuviksi.

Vahva ja selkeä brändi vakuuttaa asiakkaat, motivoi henkilöstöä, helpottaa rekrytointia ja mahdollistaa selkeän viestinnän kaikille yrityksen keskeisille sidosryhmille alihankkijoista rahoittajiin, yhteistyökumppaneihin ja julkisiin toimijoihin.

Mitä yksinkertaisemmalta lopputulos näyttää, sitä enemmän sen taustalla
on usein myös työtä.

Miksi
teemme?

Työtämme ohjaavat sekä järki että tunteet. Meitä motivoivat yhteiset onnistumiset asiakkaiden kanssa: uusi vire ja selkeys myynnissä, markkinoissa ja asiakassuhteissa, parantunut työntekijäviihtyvyys, menestyksekäs rekrytointi ja viestinnän kokonaisvaltainen johdonmukaisuus.

Työmme lähtee aina liikkeelle asiakkaan liiketoiminnan ytimestä ja tavoitteista. Siksi saamme usein kiitosta myös siitä, että työmme tulokset selkeyttävät asiakkaiden arkea markkinointiviestinnän ohella laajemminkin koko liiketoiminnassa.

Tuomme asiakkaidemme
liiketoimintaan helpotusta, selkeyttä ja uudenlaista roihua!

Miten
teemme?

Kestävät brändit luodaan yhdessä. Jotta brändi on totta, perustuu aitoihin vahvuuksiin ja näyttää myös suuntaa eteenpäin, sen on kiteytettävä yrityksen liiketoiminnasta oleellinen ja tehtävä se näkyväksi ja kuuluvaksi. Siksi aloitamme aina kuuntelemalla asiakasta. Tämän jälkeen tutkimme, analysoimme, ideoimme ja innovoimme, ja lopuksi tuotamme brändin kirkastamiseen tarvittavat materiaalit sovituin sisällöin, sovitussa formaatissa, sovittuihin kanaviin.

Annamme kaiken osaamisemme ja kokemuksemme asiakkaan käyttöön, ja johdamme brändityötä eteenpäin selkeillä, määrätietoisilla ja sopivankokoisilla askelilla. Asiakas on työmme keskiössä ja siksi myös vahvasti käytännön brändityössä mukana.

Parhaat oivallukset syntyvät
yhteisestä energiasta.