VALIKKO

Miksi yrityksenne tarvitsee brändikäsikirjan – nyt heti!

Nopea vastaus kysymykseen on tämä: huolellisesti laadittu brändikäsikirja

 • kirkastaa yrityksenne identiteetin, brändin ja tavoitteet
 • selkeyttää markkinointiviestinnän pääviestit
 • antaa raamit niin sisäiselle kuin ulkoisellekin viestinnälle
 • vahvistaa työkulttuuria ja työhyvinvointia
 • helpottaa parhaiden osaajien rekrytointia
 • auttaa yritystä keskittämään panoksensa oikeisiin asioihin sekä
 • vastaa moniin liiketoiminnalle kriittisen tärkeisiin MIKSI-kysymyksiin.

Pidän työkseni huolta asiakkaidemme brändeistä. Analysoin asiakkaiden kanssa heidän brändinsä nykytilaa, tavoitetilaa ja polkua niiden välillä. Kirkastamme asiakkaan pääviestejä ja teemme ne näkyviksi laatimalla niille visuaalisesti ja sisällöllisesti houkuttelevia ilmentymiä.

Usein brändityötä tehdään verrattain pienellä ydinjoukolla, ja työn lopputulos näkyy ja kuuluu ennen kaikkea nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden suuntaan. Lehdissä, TV:ssä, radiossa, verkkosivuilla, esitteissä ja somessa. Kaikki tämä on arvokasta työtä, joka onnistuneella toteutuksella johtaa yrityksen nimen tunnettuuden parantumiseen, nykyasiakkuuksien vahvistumiseen sekä uusiin liideihin.

Yhä useammin asiakkaitamme mietityttää kuitenkin myös tiedonkulku työyhteisön sisällä sekä brändin johdonmukaisuus henkilöstöviestinnässä. Niin siinä henkilöstöviestinnässä, jossa yritys viestii henkilöstölleen, kuin siinäkin, jossa henkilöstö viestii yrityksestä omalle verkostolleen.

Yrityksen brändi rakentuu 2020-luvulla merkittäviltä osin myös henkilöstön kautta, muun muassa someviestinnän ja puskaradion kautta.

Konkreettinen ja oivalluttava brändityö vastaa myös näihin haasteisiin ja tavoitteisiin. Siksi työstä lopputuotteeksi saatava brändikäsikirja vastaa tiiviissä, sanallistetussa muodossa moniin yrityksen ydinkysymyksiin:

 • Keitä oikeastaan olemme?
 • Mitä yrityksessämme tehdään?
 • Miksi teemme juuri sitä?
 • Kenelle teemme työtämme?
 • Mitkä ovat vahvuutemme ja erottautumistekijämme?
 • Mikä on asiakaslupauksemme?

Vastaukset näihin kysymyksiin on oltava kirkkaana mielessä paitsi asiakasviestintää varten, myös työyhteisön näkökulmasta. Kun työyhteisö tietää yhteiset arvonsa ja tavoitteensa, tämä helpottaa jokaista työntekijää tekemään arjessaan päätöksiä – myös kiperissä tilanteissa.

Lisäksi brändikäsikirja ottaa kantaa viestinnän linjauksiin:

 • Miten ja missä viestimme itsestämme?
 • Miltä näytämme kuvina, väreinä, henkilöinä?
 • Millainen äänensävymme on?
 • Mitä tunteita herätämme?
 • Missä kanavissa olemme läsnä, ja mihin tarkoitukseen kutakin kanavaa hyödynnämme?
 • Mitkä ovat viestintämme kohderyhmät, ja mitä haluamme juuri heille kertoa?

2020-luvun brändikäsikirjan tärkein arvo ei tule siitä, että taittaja voi tarkistaa siitä logon suoja-alueet ja CMYK-numerosarjat (vaikka se tekee toki tarvittaessa tämänkin). Tarkoitustaan palveleva brändikäsikirja on ennen kaikkea työyhteisön yhteinen suunnannäyttäjä ja hengenkohottaja.

Brändikäsikirja toimii myös kätevänä tietopakettina perehdytyksessä. Se antaa uusillekin työntekijöille pääsyn yrityksen kulttuurin äärelle ja kutsuu heidät mukaan kehittämään sitä eteenpäin. Ylös kirjattuihin arvoihin, toimintamalleihin ja vahvuuksiin on helpompi ottaa kantaa, kun ne ovat kaikkien nähtävillä ja saavutettavissa, eivät mainostoimiston, markkinointitiimin tai yritysjohdon yksityisomaisuutta. Brändikäsikirja on erinomaisen hyvää luettavaa vaikkapa taukotilan kahvipöytään.

Parhaimmillaan työntekijät osaavat brändikäsikirjan luettuaan itse kertoa eteenpäin yrityksen arvoista, ydintavoitteista ja vahvuuksista. He tietävät, miksi he tekevät työtään ja mikä heidän oma roolinsa kokonaisuudessa on.

Osallistavalla otteella tehdyn brändityön myötä myös lopputuloksesta tulee yhteinen.

Me Oivalluksella johdatamme asiakkaitamme tehokkaalle ja monella tapaa antoisalle matkalle kohti yrityksen omaa brändikirjaa. Asiakkaan lähtökohtiin ja tavoitteisiin räätälöity paketti sisältää

 • Oivalluksen fasilitoimat workshopit, teemoina mm. yrityksen identiteetti, arvot, vahvuudet, positiointi markkinoilla sekä asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamispisteet
 • Markkinoinnin tiekartta, jossa käydään läpi mm. sisäisen ja ulkoisen viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, äänensävyt, kanavat ja teemat
 • Yrityksenne ihka oman brändikäsikirjan, PDF-muodossa ja halutessanne myös paperikirjasena.

Brändikäsikirja luo erinomaisen vahvan pohjan myös markkinointiviestinnän suunnittelulle ja toteuttamiselle, teittepä sitä itse tai kumppanin kautta.